top of page
Image by Piotr Chrobot

Grundläggande brandskyddsutbildning

Tillsammans med vår samarbetspartner HLR Konsulten erbjuder vi grundläggande brandskyddsutbildning för att öka medarbetares kunskaper om brandskydd och brandrisker på arbetsplatsen.

Kursen vänder sig till samtliga anställda på ett företag eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker och industrier. Kursen syftar till att ge deltagarna kännedom om de brandrisker som finns på arbetsplatsen, hur man kan förebygga uppkomst av brand samt praktisk kunskap att släcka och begränsa en mindre brand.

 

Kursdeltagarna ska efter kursen känna till företagets utrymningsvägar och organisation för att kunna genomföra en trygg utrymning samt ha kunskap om arbetsplatsens brandtekniska utrustning.

 

Tidsåtgång: 3 timmar

Antal deltagare: Max 20 personer per kurstillfälle

Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats eller på annan önskad plats

Instruktörer: Med erfarenhet från räddningstjänst

 

Innehåll:

  • Brandkunskap, hur brand uppstår, spridning och förlopp

  • Brandrisker och dess skadeverkningar

  • Brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder

  • Brandlarm och annan utrustning

  • Utrymning, strategi, organisation och beteende

  • Handbrandsläckare, släckmedel och teknik

  • Lagar och föreskrifter

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

  • Praktisk släckövning inomhus eller utomhus

 

Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildning i HLR med hjärtstartare.

Alla våra utbildningar är anpassade för att följa rådande restriktioner med anledning av pandemin.

 

Kontakta anita.tangring@doktor.se för mer information.

Hitta till Vlg Företagshälsa

KANALVÄGEN 1A 5tr - UPPLANDS VÄSBY

Telefon: 08-594 210 44

Mejla: vlgforetagshalsa@doktor.se

 

Vår mottagning ligger i Bredden, med entrén mot Scandic Hotell. Det finns gott om p-plaster samt busshållplats finns i omedelbar närhet.  
 

bottom of page