top of page
Tapetserarverkstad

Uppmärksamma regler för yrken med handintensivt arbete

Numera gäller uppdaterade regler för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär. Exempel på branscher där det förekommer handintensivt arbete är städning, montering och förpackningsindustrin.

Handintensivt arbete innebär arbete med snabba handledsrörelser som kräver kraft. Ett långvarigt handintensivt arbete kan öka risken för belastningsskador i händer, armbågar och nacke. Även om det handintensiva arbetet förekommer under kortare tid än 4 timmar per arbetsdag kan det ändå innebära en ökad risk för belastningsbesvär.

Enligt det systematiska arbetet ska arbetsgivaren förebygga och ta bort hälso- och olycksfallsrisker i arbetet. Medicinska kontroller ska göras för de arbetstagare som utför handintensivt arbete som kan innebära risk för skador i nacke, skuldra/axel, arm eller hand. Om arbetet faller in under handintensivt arbete ska avgöras utifrån en riskbedömning.

 

Detta gäller för medicinska kontroller för handintensivt arbete:

  • Alla arbetstagare som påbörjat sitt arbete med handintensivt arbete innan 1 november 2019 ska genomgå en medicinsk kontroll innan den 31 oktober 2021.

  • Medicinsk kontroll ska anordnas och genomföras tre år efter att handintensivt arbete påbörjats och därefter återkommande med högst tre års mellanrum.

  • Om en arbetstagare fått nytillkomna besvär som skulle kunna bero på handintensivt arbete ska en medicinsk kontroll anordnas och genomföras inom 1 månad.

  • En riskbedömning ska ligga till grund för den medicinska kontrollen, hjälp med detta kan fås av exempelvis ergonom.

 

På Vlg hjälper vi er med såväl bedömningar som medicinska kontroller, välkomna att höra av er.

Hitta till Vlg Företagshälsa

KANALVÄGEN 1A 5tr - UPPLANDS VÄSBY

Telefon: 08-594 210 44

Mejla: vlgforetagshalsa@doktor.se

 

Vår mottagning ligger i Bredden, med entrén mot Scandic Hotell. Det finns gott om p-plaster samt busshållplats finns i omedelbar närhet.  
 

bottom of page