Vlg 9.png

AKTUELLT HOS OSS

Nyheter från Vlg, inbjudningar till utbildningar och frukostseminarium, men också aktuell information om föreskrifter, lagkrav och viktiga händelser om hälsa och arbetsmiljö.

 

Frukostseminarium
Sjuk- och friskanmälan

1 sept kl. 08:30-09:30

Arbeta strukturerat med er sjukfrånvaro och skapa ordning och reda i er dokumentation

 

Med vårt effektiva system för hantering och rapportering av sjukfrånvaro kan tidiga signaler på ohälsa uppmärksammas. God överblick och rätt insatser ger färre sjukfrånvaroperioder, friskare medarbetare och sänker era kostnader.

 

Marcus Fredriksson från TakeNote kommer att tillsammans med Vlg presentera vår tjänst för sjuk- och friskanmälan samt HR Support-verktyget - ett verktyg för rehabilitering och personaldokumentation för chefer och HR.

Vi kommer även visa på möjlighet till säkra beställningar samt TakeNotes dokumenthantering som underlättar hur ni håller ordning på exempelvis lagstadgade undersökningar.

 

Anmäl ditt deltagande senast 26 augusti till caroline.aronsson@doktor.se

​​​

Sjuk och frisk.PNG
HLR.png

HLR-utbildning med hjärtstartare

Öppen kurs på Vlg

9 sep kl. 09:00-11:00

Målsättningen med HLR-kursen är att deltagarna skall behärska hjärt- och lungräddning. Under kursen får deltagarna lära sig att avgöra om en människa fått hjärt-och/eller andningsstopp, samt utöva konstgjord andning och hjärtmassage. Inga medicinska förkunskaper krävs.

Plats: Vlg Företagshälsa Kanalvägen 1a 5tr.

Kostnad: 895 kr/person

Max 12 pers och minst 7 pers.

Anmälan senast 26 augusti till: caroline.aronsson@doktor.se

Vill du boka en kurs på ditt företag, välkommen att kontakta oss.

Arbetsmiljö för chefer
Fysisk grundkurs

15 sep kl. 09.00-16.00

Välkommen till en heldagsutbildning i arbetsmiljö riktad till arbetsledare, chefer och skyddsombud.​

Vlg:s arbetsmiljöspecialist Marianne Vendelvik kommer bl.a. att gå igenom:

  • Vilka lagar och föreskrifter som finns inom arbetsmiljöområdet

  • Arbetsmiljölagen samt var du hittar den information du behöver

  • Roller och ansvar inom arbetsmiljöarbetet

  • Grunderna i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

  • Verktyg och inspiration för att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats

​​​

AdobeStock_328459505.jpeg
Lag möte

Vlg satsar nu på utökade utbildningar inom arbetsmiljö!

I utmanande tider är en god arbetsmiljö, sammanhang, delaktighet, stöd och att inte tappa bort arbetsglädjen viktigare än någonsin. Hos många företag finns ett stort behov av att fokusera på arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och skapa en hållbar organisation.

Vi har nu förstärkt vårt team med ytterligare kompetenser och erbjuder utbildningar 1-3 dagar, såväl fysiskt som digitalt, t.ex. i BAM, SAM och OSA. Vi kommer att genomföra öppna kurser samt skräddarsy företagsförlagda kurser efter era behov.

Godkända utbildningssamordnare till AFA Försäkring

Boka in arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% rabatt i bidrag

Vlg är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildningar, utförda av Vlg.

Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021. 

AFA-Vlg-Företagshälsa.jpg