top of page
Vlg 9.png

AKTUELLT HOS OSS

Nyheter från Vlg, inbjudningar till utbildningar och frukostseminarium, men också aktuell information om föreskrifter, lagkrav och viktiga händelser om hälsa och arbetsmiljö.

FAQ: Welcome
HLR.png


Utbildning

HLR med hjärtstartare

  

22 februari, kl. 9-11, hos Vlg.  

​Kursen i hjärt-lungräddning ger kunskap för att agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp på arbetsplatsen eller i något annat sammanhang. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning med verklighetstrogna dockor och övningshjärtstartare under ledning av en erfaren instruktör. Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att ni kan försäkra er om att ni får en kvalitetssäkrad kurs. Under kursen får ni lära er att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalitet och hur man agerar vid luftvägsstopp.

Målsättningen med HLR-kursen är att deltagarna skall behärska hjärt- och lungräddning. Under kursen får deltagarna lära sig att avgöra om en människa fått hjärtstopp och/eller andningsstopp, samt utöva konstgjord andning och hjärtmassage. Inga medicinska förkunskaper krävs.

 

När: 22 februari, kl. 9-11

Var: hos Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5 tr. Upplands Väsby

Deltagaravgift: 995 kr/ person. Minst 9 deltagare, max 11

Sista anmälningsdag är den 7 februari

Frukostseminarium 
Framgångsrikt arbete med sjukfrånvaro 

Presentation av tjänster Sjuk-och friskanmälan 

23 februari, kl. 8-9:30, hos Vlg  

Idag finns många goda erfarenheter och nycklar för att lyckas i arbetet med sjukfrånvaron. Att ha koll på läget, dela erfarenheter, vara uppmärksam på tidiga tecken och att prioritera insatserna rätt brukar ge bra resultat. Ett av verktygen, Sjuk-och friskanmälan presenteras av vår samarbetspartner TakeNote.

Presentation av ett verktyg: 

Med Sjuk-och friskanmälan får ni ett effektivt verktyg för hantering, påminnelser och rapportering av företagets sjukfrånvaro. Sjuk-och friskanmälan ger koll på läget och professionell rådgivning under sjukperioden helt enkelt. Med Vlg företagshälsa som partner får ni stöd för ert arbete.

 

Vi kommer även presentera rehab- och dokumentationsverktyget HR Support som kan kopplas till sjukanmälantjänsten. Detta är ett verktyg som påminner chef då det är dags att agera på att en rehabilitering skall initieras eller andra företagsspecifika aktiviteter. Det här är ett stöd för att göra rätt sak i rätt tid med rätt dokumentation.

För friskare personal, sänkt sjukfrånvaro och minskade kostnader.

 

När: 23 februari, kl. 08.30-09.30.

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te från kl. 08.00.

Plats: Vlg Företagshälsa, Doktor.se, Kanalvägen 1A, 5tr, Upplands Väsby.

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för deltagaren.

Sista anmälningsdag: 17 februari.

Sjuk och frisk.PNG
Arbetsmiljö 1.png

Frukostseminarium 
Arbetsmiljöarbete i praktiken

16 mars, kl. 8-9:30, hos Vlg 

Känner du dig osäker på om ni har allt på plats när det kommer till arbetsmiljö? Hur navigerar man i detta omfattande regelverk? 

 

Kom och ta del av lärdomar för att jobba praktisk med att utveckla och uppdatera arbetsmiljöarbetet!

Välkommen till ett fysiskt frukostseminarium om arbetsmiljöarbete i praktiken med Marianne Vendelvik, Vlg´s arbetsmiljöspecialist. Marianne har gedigen erfarenhet från flertalet bolag och drivs av att göra det komplicerade enkelt med målet att få det att funka i vardagen. Marianne delar med sig av viktiga lärdomar och ger inspiration till att komma igång eller utveckla ert arbetsmiljöarbete under detta frukostmöte.

Vi kommer gå igenom:

 • Hur säkerställer vi att vi har allt på plats?

 • Hur navigera i regelverket

 • Kom i gång, uppdatera och utveckla arbetsmiljöarbetet

 • Aktuellt inom arbetsmiljö

 • Tips och trix

Med kunskap, inspiration och stöd blir arbetsmiljöarbetet rätt, utvecklande och säkert!

När: 16 mars, kl. 08.30-09.30.

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te från kl. 08.00.

Var: Vlg Företagshälsa, Doktor.se, Kanalvägen 1A, 5tr, Upplands Väsby.

Seminarieledare: Marianne Vendelvik

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för deltagaren.

Sista anmälningsdag: 9 mars

 

Vill du boka utbildning i arbetsmiljö, göra en SAM-analys? Välkommen att kontakta oss.

Krishantering-Vlg-Företagshälsa (002).jpg

Utbildning 
Krisstöd på arbetsplatsen 

21 mars, kl. 9-12, hos Vlg 

Vad gör vi när det händer? Vad kan vi förbereda? Vilket stöd finns?

 

Syfte:

Att stimulera till förberedelser och vidareutveckling av krisstödsarbetet på arbetsplatsen. Utgångspunkten är Arbetsmiljöverkets Föreskrift om Krisstöd och första hjälpen.

 

Under denna utbildning om krisstödsarbetets olika delar får du en övergripande bild av krisarbete och vad man behöver på arbetsplatsen för att stötta medarbetare och grupper när kris uppstår.

 

Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, HR.

 

Innehåll:

 • Syfte med AFS 1999:7 Första Hjälpen och Krisstöd

 • Definition av begreppet ”Kris”

 • Exempel på kriser

 • Reaktioner i kris

 • Stöd och Beredskap

 • Krisorganisation och handlingsplan

 • Kommunikation och leda i en kris

 

När: 21 mars, kl. 9.00-12.00.

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5 tr.

Kursledare: Marianne Vendelvik, arbetsmiljöspecialist.

Deltagare: Max 12 och minst 6 deltagare.

Kostnad: Kostnad: 2495 kr + moms/ deltagare.

Sista anmälningsdag: 14 mars

Utbildning
Missbruk på arbetsplatsen 

22 mars, kl. 9-12, hos Vlg 

Vilket ansvar har ni som arbetsgivare? Känner ni igen tidiga signaler?

Hur agerar ni i skarpt läge? 

Syfte:

Få ökad tryggheten när det händer och veta vilka rutiner och vilket stöd som behöver vara på plats.

Med ökad kunskap om missbruk och beroende får du bättre verktyg och beredskap att agera på signaler och hantera situationer när det händer.

 

För många känns problemet för svårt att ta tag i eller prata om. Genom kunskap, riktlinjer och bra stöd underlättas de insatser som arbetsgivaren vill, behöver och måste göra.

 

Målgrupp:

Chefer/ arbetsledare och HR.

 

Innehåll:

 • Vad är beroende, missbruk och riskbruk med fokus på alkohol och droger

 • Tidiga och sena tecken – hur ser vi signaler?

 • Hur agera i skarpt läge och i förebyggande syfte?

 • Risker i arbetsmiljön

 • Arbetsgivarens ansvar

 • Vilket stöd finns att få?

 • Dialog och erfarenhetsutbyte

När: 22 mars, kl. 9-12.

Var: hos Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5 tr.

Kursledare: Peter Andersson, Alkohol och drogterapeut med många års erfarenhet av att stödja företag/individer.

Deltagare: Max 12 och minst 6 deltagare.

Kostnad: 2495 kr + moms/ deltagare.

Anmälningsdag: Senast 15 mars

Välkommen!

Hemsida om Alkohol och droger.webp
Lagstadgade intyg - Vlg Företagshälsa.jpg

Utbildning 
"Härdplastutbildning"
-
Kemiska arbetsmiljörisker

29 mars, kl. 9-12, hos Vlg

Utbildning för dig som arbetsleder eller arbetar med kemiska risker, härdplaster och allergiframkallande produkter.

Syfte:

Ge nödvändiga kunskaper enligt föreskrift och krav om hur man hanterar, förebygger och åtgärdar arbetsmiljörisker, för en säkrare arbetsmiljö. Utbildningen innehåller ett muntligt kunskapstest. Efter utbildningen får deltagaren ett personligt intyg på genomförd utbildning.

 

Målgrupp:

Alla som arbetsleder eller arbetar med kemiska risker, enligt föreskriften ska ha kunskap. HR, andra chefer är välkomna med tanke på interna rutiner och organisering av arbetet. 

 

Innehåll:

 • Orientering om olika härdplastkomponenter

 • Riskerna med härdplastkomponenter och kemikalier

 • När ska riskbedömningar och medicinska kontroller genomföras?

 • Anpassning av arbetsplatsen

 • Utformning av instruktioner

 • Åtgärd vid olyckshändelse

 • Val av skyddsutrustning

 • Användning av skyddsutrustning.

 • Arbetsmiljölagstiftningen och regelverk

 • Hantering av härdplastkomponenter

 

När: 29 mars, kl. 9.00-12.00.

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5 tr.

Kursledare: Hans Åhman, Arbetsmiljöingenjör, Vlg Företagshälsa.

Deltagare: Max 12 och minst 6 deltagare.

Kostnad: 2495 kr + moms/ deltagare.

Sista anmälningsdag: 20 mars

Vlg satsar nu på utökade utbildningar inom arbetsmiljö!

I utmanande tider är en god arbetsmiljö, sammanhang, delaktighet, stöd och att inte tappa bort arbetsglädjen viktigare än någonsin. Hos många företag finns ett stort behov av att fokusera på arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och skapa en hållbar organisation.

Vi har nu förstärkt vårt team med ytterligare kompetenser och erbjuder utbildningar 1-3 dagar, såväl fysiskt som digitalt, t.ex. i BAM, SAM och OSA. Vi kommer att genomföra öppna kurser samt skräddarsy företagsförlagda kurser efter era behov.

Lag möte
AFA-Vlg-Företagshälsa.jpg

Godkända utbildningssamordnare till AFA Försäkring

Boka in arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% rabatt i bidrag

Vlg är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildningar, utförda av Vlg.

Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021. 

bottom of page