top of page
Vlg 9.png

AKTUELLT HOS OSS

Nyheter från Vlg, inbjudningar till utbildningar och frukostseminarium, men också aktuell information om föreskrifter, lagkrav och viktiga händelser om hälsa och arbetsmiljö.

FAQ: Welcome
Frisk arbetsplats.jpg

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till en heldagsutbildning i arbetsmiljö riktad till arbetsledare, chefer och skyddsombud.

Kursledare: Marianne Vendelvik, arbetsmiljöspecialist.

När: 7 september

Tid: 9:00-16:00

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.

 

Syfte

Att deltagarna får en grundläggande utbildning i arbetsmiljöns regelverk, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och social arbetsmiljö samt ansvarsfördelning. Förstå nyttan av förebyggande och hälsofrämjande arbete.

 

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, skyddsombud, HR.

Innehåll

 • Lagar och föreskrifter, arbetsmiljöområdet

 • Arbetsmiljölagen samt var du hittar den information du behöver

 • Chefens och andras roll och ansvar, arbetsmiljöarbetet

 • Grunderna i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

 • Verktyg och inspiration för att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats.

Kostnad: 4500kr + moms/ deltagare.

Möjlighet till stöd från AFA Försäkringar via vår utbildning, se vår hemsida.

Anmälan: Senast 23 augusti 

Supportgrupper

Missbruk på arbetsplatsen
Frukostseminarium

- Vilket ansvar, skyldighet och rättigheter har vi som arbetsgivare?

- Hur känner vi igen tidiga signaler?

- Hur agerar vi i skarpt läge?

- Får vi utföra drogtester? 

 

Frågorna är många när det gäller missbruk på arbetet. För många känns problemet för svårt att ta tag i eller prata om. Genom kunskap, riktlinjer och bra stöd underlättas de insatser som arbetsgivaren kan, behöver och måste göra.

Syfte 

På detta frukostseminarium får du svar på många frågor och kunskap samt information om vilket stöd du som arbetsgivare kan få av Vlg.

 

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, skyddsombud, HR.

Kursledare: Peter Andersson, alkohol och drogterapeut med många års erfarenhet av att stödja företag/individer.

När: 12 september

Tid: 8:30-9:30. Frukost från 8:00. 

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.​

Anmälan: Senast 2 september

Krisstöd på arbetsplatsen

Vad gör vi när det händer? Vad kan vi förbereda? Vilket stöd finns?

Kursledare: Marianne Vendelvik, arbetsmiljöspecialist.

När: 5 oktober

Tid: 9:00-12:00

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.

Deltagare: Max 12 och minst 6 deltagare.

Syfte

Att stimulera till förberedelser och vidareutveckling av krisstödsarbetet på arbetsplatsen. Utgångspunkten är Arbetsmiljöverkets Föreskrift om Krisstöd och första hjälpen.

 

Under denna utbildning om krisstödsarbetets olika delar får du en övergripande bild av krisarbete och vad man behöver på arbetsplatsen för att stötta medarbetare och grupper när kris uppstår.

 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR.

 

Innehåll

 • Syfte med AFS 1999:7 Första Hjälpen och Krisstöd

 • Definition av begreppet ”Kris”

 • Exempel på kriser

 • Reaktioner i kris

 • Stöd och Beredskap

 • Krisorganisation och handlingsplan

 • Kommunikation och leda i en kris

Kostnad: 2495 kr + moms/ deltagare.

Krishantering-Vlg-Företagshälsa (002).jpg
HLR.png

Kurs i HLR, hjärt- och lungräddning

Visste du att var sjätte timme räddas en person till livet i Sverige med hjälp av HLR?

Kursledare: Certifierad instruktör via Svenska HLR-rådet.

När: 12 oktober 

Tid: 9:00-11:00

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.

Deltagare: Max 10 st.

Syfte

Målsättningen med HLR-kursen är att deltagarna skall behärska hjärt- och lungräddning. Deltagarna får ett kompetenskort efter godkänd genomförd kurs.

 

Målgrupp

Alla är välkomna

 

Innehåll  

Under kursen får deltagarna lära sig att avgöra om en människa fått hjärt-och/eller andningsstopp, samt utöva konstgjord andning och hjärtmassage. Inga medicinska förkunskaper krävs. Enligt Arbetsmiljölagen, föreskriften AFS 1999:7 skall det på arbetsplatsen finnas tillräckligt antal personer som kan ingripa vid hjärtstopp och ge första hjälpen. Det är viktigt att kunskapen hålls aktuell. Praktisk repetition behöver återkomma regelbundet. 

Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att ni kan försäkra er om att ni får en kvalitetssäkrad kurs.

Samtliga kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.

Övning med hjärtstartare ingår också.

Kostnad: Kostnad: 995kr + moms/ deltagare.

Anmälan: senast 25 september 

Godkända utbildningssamordnare till AFA Försäkring

Boka in arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% rabatt i bidrag

Vlg är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildningar, utförda av Vlg.

Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021. 

AFA-Vlg-Företagshälsa.jpg

Vlg satsar nu på utökade utbildningar inom arbetsmiljö!

I utmanande tider är en god arbetsmiljö, sammanhang, delaktighet, stöd och att inte tappa bort arbetsglädjen viktigare än någonsin. Hos många företag finns ett stort behov av att fokusera på arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och skapa en hållbar organisation.

Vi har nu förstärkt vårt team med ytterligare kompetenser och erbjuder utbildningar 1-3 dagar, såväl fysiskt som digitalt, t.ex. i BAM, SAM och OSA. Vi kommer att genomföra öppna kurser samt skräddarsy företagsförlagda kurser efter era behov.

bottom of page