top of page
Frisk arbetsplats.jpg

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till en heldagsutbildning i arbetsmiljö riktad till arbetsledare, chefer och skyddsombud.

 

Kursledare: Marianne Vendelvik, arbetsmiljöspecialist.

När: 30 januari

Tid: 9:00-16:00

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.

Syfte

Att deltagarna får en grundläggande utbildning i arbetsmiljöns regelverk, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och social arbetsmiljö samt ansvarsfördelning. Förstå nyttan av förebyggande och hälsofrämjande arbete.

 

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, skyddsombud, HR.

Innehåll

  • Lagar och föreskrifter, arbetsmiljöområdet

  • Arbetsmiljölagen samt var du hittar den information du behöver

  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet

  • Grunderna i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

  • Verktyg och inspiration för att förebygga arbetsmiljöproblem och skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats.

Kostnad: 4500kr + moms/ deltagare.

Möjlighet till stöd från AFA Försäkringar via vår utbildning, se vår hemsida.

Anmälan: Senast 14 januari

HLR.png

Första hjälpen med HLR

Kursledare: Erfaren instruktör via Svenska HLR-rådet

När: 13 februari

Tid: 8:00-11:30

Var: Vlg Företagshälsa, Kanalvägen 1A, 5tr.

Syfte

​Kursen ger grundläggande kunskaper i behandling av hjärtstopp eller annan olycka på arbetsplatsen eller i något annat sammanhang. Deltagarna lär sig utföra hjärt-lungräddning, använda hjärtstartare, hantera luftvägsstopp och utföra första hjälpen om olyckan är framme. Deltagarna får ett kompetenskort efter genomförd kurs.

 

Målgrupp

Alla är välkomna. Inga medicinska förkunskaper krävs 

Innehåll

Kursen består i huvudsak av praktisk träning med verklighetstrogna dockor och övningshjärtstartare under ledning av en erfaren instruktör. Ni kommer tillsammans öva på att bedöma medvetslöshet, andningskontroll, larma 112, Hjärt-lungräddning, använda hjärtstartare, stabilt sidoläge, redogöra för platsens olycksfallsrisker, utföra första hjälpen enligt L-ABCDE: Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt, Dysfunktion, Exponering.

Kursen följer Svenska HLR- rådets riktlinjer, vilket innebär att ni kan försäkra er om att ni får en kvalitetssäkrad kurs. Kursens innehåll uppfyller Arbetsmiljöverkets grundkrav om första hjälpen på arbetsplatsen enligt AFS 1999:7. Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att ni kan försäkra er om att ni får en kvalitetssäkrad kurs. 

Kostnad: 1695 + moms/ deltagare.

Deltagare: Max 10 st. 

Anmälan: Senast 24 januari

Godkända utbildningssamordnare till AFA Försäkring

Boka in arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% rabatt i bidrag

Vlg är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildningar, utförda av Vlg.

Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021. 

AFA-Vlg-Företagshälsa.jpg

Vlg satsar nu på utökade utbildningar inom arbetsmiljö!

I utmanande tider är en god arbetsmiljö, sammanhang, delaktighet, stöd och att inte tappa bort arbetsglädjen viktigare än någonsin. Hos många företag finns ett stort behov av att fokusera på arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och skapa en hållbar organisation.

Vi har nu förstärkt vårt team med ytterligare kompetenser och erbjuder utbildningar 1-3 dagar, såväl fysiskt som digitalt, t.ex. i BAM, SAM och OSA. Vi kommer att genomföra öppna kurser samt skräddarsy företagsförlagda kurser efter era behov.

bottom of page