top of page
Vlg 7.png

REHABILITERING

Tidiga insatser, delaktighet, helhetssyn och dialog är framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering

Rehabilitering

Aktiv och tidig rehabilitering med 3-partssamtal där medarbetare, arbetsgivare och specialist samarbetar är a och o för att stärka medarbetares hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbetet.

Rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos dig som arbetsgivaren men Vlg Företagshälsa är ett stöd i processen för både individen och arbetsgivaren. Vi arbetar enligt ”rehabkedjan” gällande sjukförsäkringen, arbetsförmågebedömning, möten, insatser och uppföljningar.

Vi hjälper er med en samlad professionell bedömning utförd av bla företagsläkare, psykoterapeut/psykolog, ergonom, alkoholterapeut samt sjuksköterska och hälsocoach. Utifrån bedömningen presenteras en rehabiliteringsplan med förslag på åtgärder som fastställs i samråd med arbetsgivare/HR/närmsta chef.

Orsaker till rehabilitering kan vara: 
 

  • Hög korttidsfrånvaro

  • Arbetsskada

  • Problem med rörelseapparaten

  • Stress

  • Psykosocial ohälsa

  • Konflikter

  • Alkohol

Rehabilitering.png

Rehabilitering av psykisk ohälsa

Ju tidigare psykisk ohälsa upptäcks och ju snabbare en samordnad åtgärd sätts in, desto kortare blir rehabiliteringsprocessen.
 

Psykisk ohälsa i form av stress, nedstämdhet, oro, ångest, konflikter, missbruk och hög sjukfrånvaro är en av arbetslivets stora utmaningar. Alla kan vi drabbas.

Psykolog-/psykoterapeutiska samtal

Ibland kan livet kännas tungt och det kan vara svårt att hantera vissa händelser. Att ha någon att tala med kan göra stor skillnad.

På Vlg Företagshälsa har vi legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet som stöd för dig och din organisation i kris- och konfliktsituationer samt vid stress, ohälsa, sömnbesvär eller personliga kriser. De individuella samtalen har fokus på att exempelvis förändra beteende, reflektera över relationer, livsproblem och sorg samt få strategier att hantera livet. Nya perspektiv kan leda till hopp och positiv förändring.​

Psykolog Psykoterapeutiskasamtal Vlg Företagshälsa.jpg
Förstadagsintyg.jpg

Förstadagsintyg

Som arbetsgivare har du rätt att kräva förstadagsintyg för en medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro alternativt som del i rehabilitering.

Beslut om förstadagsintyg bör finnas i företagets policy och informeras till medarbetare.

Om arbetsgivaren önskar ha förstadagsintyg på en medarbetare startar vi med en kartläggning och undersökning av medarbetarens fysiska och psykosociala hälsa tillsammans med Vlg's företagsläkare och gör därefter en plan för framtiden.

bottom of page