top of page
Vlg 4.png

UTBILDNINGAR
WORKSHOPS

Tillsammans med er kunder tar vi fram anpassade utbildningsinsatser inom hälsa och arbetsmiljö.

Utbildningar och workshops

Tillsammans med er kunder tar vi fram anpassade utbildningsinsatser inom hälsa och arbetsmiljö. Allt från kortare inspirationsutbildningar till heldagsutbildningar för grupper och chefer. Utbildningarna erbjuds såväl fysisk som digitalt.

Välkommen att höra av er till oss med era behov och önskemål!

Utbildningar - Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser

Godkänd utbildare Arbetsmiljö.png
 • SAM- grundläggande arbetsmiljö, lag, policy, AFS

 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Chefsutbildning/ ledarskapsprogram

 • Hälsofrämjande ledarskap

 • Effektiva och hållbara arbetsgrupper

 • Friskfaktorer i arbetslivet

 • Feedback, kommunikation och samarbete

 • Arbetsglädje - positiv psykologi

 • Ergonomi och arbetsställningar för data och produktion

 • Konflikthantering

Hälsa och livsstil

 • Stress – Stresshantering

 • Sömn

 • Fysisk aktivitet

 • Mat – matvanor

 • MIMY balansprogram

 • Tankens kraft – mental träning

 • Worksfullness

Utbildningar - Hälsa-och-livsstil-Vlg-Företagshälsa.jpg
Utbildning - Arbetsmiljörisker Vlg Företagshälsa_edited.png

Arbetsmiljörisker

 • Kvarts och dammutbildning

 • Härdplastutbildning

 • Kemiska hälsorisker

 • Bullerföreläsning

 • Missbruk/beroende på arbetsplatsen

 • Skiftarbete

HLR och Första hjälpen

 • HLR (hjärt och lungräddning)

 • Första hjälpen

 • Hjärtstartare

 • Brandutbildning

 • Branschspecifika utbildningar

Utbildning - HLR och Första Hjälpen
bottom of page