top of page
Vlg 1.png

HÄLSOUNDERSÖKNING
LIVSTILSANALYSER
INTYG

Beroende på syfte med undersökningen, om ni önskar mer medicinska kontroller eller fokus på livsstil och inspiration för beteendeförändring så har Vlg Företagshälsa olika modeller att erbjuda.

Hälsoundersökning, livsstilsanalyser och intyg

Våra undersökningen och analyser visar det medicinska hälsotillståndet, riskfaktorer och förbättringsområden inom hälsa och arbetsmiljö.  Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa, främja hälsosamma beteenden samt skapa en god prestationsmiljö och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet i er organisation.

 

Vi hjälper er att hitta rätt verktyg/undersökning:

 • De lagstadgade undersökningarna styrs över vilken verksamhet ni bedriver.

 • Övriga undersökningar/analyser styrs efter era behov, ålder och förutsättningar.

 • Vad är syftet och vad vill ni uppnå?

Hälsoundersökning Vlg Företagshälsa.png

Hälsoundersökning

Genom regelbundna hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid, samt inspirera till goda hälsovanor. Detta i sin tur ökar tryggheten i er organisation, såväl som hos den enskilde medarbetaren.

Vid mer än 20 personer gör vi en återrapport på gruppnivå så att ni som företag kan styra rätt insatser för att skapa en hållbar och frisk arbetsplats.

Lagstadgade undersökningar och tjänstbarhetsintyg

Vi genomför samtliga lagstadgade kontroller, bland annat:

 • Härdplaster

 • Bly och kadmium

 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer

 • Joniserande strålning

 • Arbeten med exponering för vibrationer

 • Nattarbete

 • Höjdarbeten i master och stolpar

 • Rök- och kemdykning

Lagstadgade intyg - Vlg Företagshälsa.jpg
Hälsoprofilbedömning.png
Hälsoprofilbedömning.png

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är en väl beprövad metod vid arbete med beteendeförändring. Du som person får tillfälle att sätta ditt liv, dina levnadsvanor och din livsstil i fokus och möjlighet att reflektera över vad ett ökat välbefinnande skulle innebära för dig. Utifrån dialog får du kunskap och inspiration att komma igång med det du önskat göra men kanske inte hunnit, orkat eller prioriterat. 

Som arbetsgivare får du återkoppling på gruppens hälsoläge i form av risk och friskgrupp och kan därmed prioritera rätt insatser.   

Stress- och sömnanalys

Stress- och sömnanalys (first beat livsstilsanalys) är ett spännande och välbeprövat verktyg inom både företag och idrotten. Med en hjärtmätare mäter vi pulsvaribiliteten under 72 timmar och kan se hur din kropp reagerar under dagen och natten. Vi följer antal stressreaktioner och din återhämtning. Tillsammans med hälsocoach går vi igenom din analys som är kopplad till en dagbok och kan sätta realistiska mål för att hitta en livsstil som är hållbar i längden.

Stress- och sömnanalys.png
Konditionstest.png

Konditionstest

En god kondition skapar förutsättningar för att orka, prestera och må bra i vardagen. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är därför värdefullt för både medarbetaren och arbetsgivaren och bidrar till en högre frisknärvaro.

Genom att genomföra ett konditionstest får du ett mått på din fysiska ork i form av syreupptagningsförmåga samt förståelse och motivation på hur du kan påverka din kondition och hälsa.

bottom of page